30 år

Vi har bedrivit behandling för ungdomar i 30 år och kombinerar idag lång erfarenhet med nya metoder samt evidensbaserad praktik. Vi vänder oss till pojkar med olika former av social och neuropsykiatrisk problematik. Vi arbetar främst med längre placeringar för vård och behandling, men tar även emot kortare och akuta placeringar.

Wij Gård & Vård tar emot pojkar i tonåren med psykosocial problematik enligt SoL och LVU. Vi arbetar bl a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet, skola, familj, lättare missbruk och övergrepp, oftast i en multiproblematik med flera av nämnda områden. Vår huvudsakliga inriktning är pojkar i högstadieålder med stor individuell problematik, familjeproblematik och skolproblematik i kombination. Vi arbetar inte med tyngre missbruk eller fysiska funktionshandikapp. Vi har plats för 11 killar mellan 13 och 18 år. Utöver svenska har vi språkkompetens i engelska, finska, spanska och persiska.