Bemanning

Bemanning: Dagtid på vardagar arbetar minst sex personer varav två till tre är behandlingspersonal. Kvällstid vardagar arbetar tre behandlingspersonal samt extra resurs vid full beläggning. Helger arbetar minst två personer. Nattetid arbetar två sovande personal, vid behov har vi vaken nattpersonal. Kvälls- och nattjour finns alltid i schema knuten till verksamheten