Verksamheten leds av

Verksamheten leds av föreståndare och har åtta behandlare på rullande schema. Verksamheten stöds i övrigt av administrativ personal samt utbildade erfarna resurspersonal och vikarier. Totalt arbetar 14 personer i verksamheten. Behandlingspersonalen har blandad utbildningskompetens, där alla är minst utbildade behandlingsassistenter/-pedagoger, några har beteendeinriktad högskoleutbildning. Flera har särskild utbildning i ART, MI och KBT.

Vi genomför kontinuerlig vidareutbildning i personalgruppen, baserad på behov. All behandlingspersonal går i handledning tre timmar var fjärde vecka. Dessutom genomförs personalmöten om tre timmar var fjärde vecka. Vid särskilda behov sätts extra handledning in samt enskild handledning för den personal som uttrycker och bedöms ha behov.